This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled

Isolering av yttervegg

Isolering av yttervegger er en enkel, billig og effektiv form for isolering. Isolering av ytterveggene sikrer en bedre boligkomfort uten trekk fra kalde vegger, og gir lavere fyringsutgifter!

Les mer om isolering av yttervegg

Loft og takisolering

En stor del av husets varme forsvinner gjennom taket. Loftet er derfor et av de viktigste steder å sørge for en god og tidsriktig isolering. Etterisolering som virker!

Les mer om isolering av loft og tak

Rockwools gode egenskaper

 • Rockwool steinull oppfyller miljøkrav
  Rockwool steinull inneholder ikke giftstoffer som bromerte flammehemmere og borforbindelser..
 • Miljøsertifisert og veldokumentert
  Produktene er miljøsertifisert etter ISO 14001 og Rockwool investerer fortløpende i miljøforbedringer.
 • Et bedre inneklima
  Med en isolering av ytterveggene er det slutt på fukt og trekk fra kalde vegger. Isolering av etasjeskillere mot loftet reduserer effektivt varmetapet gjennom loftet.
 • Sikkerhet ved brann
  Rockwool er ubrennbar og brannhemmende. Steinullen tåler opp til 1000 °C uten å smelte, og i tilfelle brann holder isolasjonen i mer enn 2 timer.
AS Byggisolering Kontakt våre autoriserte fagfolk og få et uforpliktende tilbud